بایگانی نویسنده "dadminds" "

.

.

http://hmooc.ir/data/1.mp4

دوره لمینیت های سرامیکی

دوره لمینیت های سرامیکی

دوره لمینت های سرامیک   هدف دوره  هدف از برگزاری این دوره آموزش اصول بنیادی و پایه و همچنین شیوه های نوین دندانپزشکی دوره جامع لمینیت و رستوریشن های سرامیکی میباشد.     ساعت آموزشی: 24 ساعت تئوری و کارگاهی بر روی دنتیک نحوه برگزاری: پنجشنبه و جمعه و شنبه( از ساعت 9 الی 16) نوع […]