بایگانی "ژوئن, 2018"

شـروع دومیــن دوره اطفال

شـروع دومیــن دوره اطفال

شـروع دومیــن دوره اطفال : دومیـن دوره آموزشی اطفال ویـژه دندانپزشکان از تاریخ 97/04/07 روزهای پنجشنبه و جمعه به مدت چهار جلسـه در مراکز وابسته به جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد. در ایـن دوره آموزشــی شرکت کنندگان با انــواع روش­های پالپوتومـیو، پالپکتومـی، فضا نگهدارنده و … آشـنا می­شوند.

شـروع دوره ایمپلنت 116-115 :

شـروع دوره ایمپلنت 116-115 :

شـروع دوره ایمپلنت 116-115 : به همت جهاد علوم پزشکی تهران،دوره آموزشی ایمپلنت 116- 115 ویـژه دندانپزشکان از تاریخ 97/04/07 به مدت شـش ماه روزهای پنجشنبه و جمعـه در مراکز وابسته به جــهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد. در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با سیستم­هایی از جمله آسترا، زیمر، یوروتکنیکا،  تی بی آر، بایوهاریزون، […]

شـروع اولین دوره پروتـز ثابـت

شـروع اولین دوره پروتـز ثابـت

شـروع اولین دوره پروتـز ثابـت : اولیـن دوره آموزشی پروتـز ثابت ویـژه دندانپزشکان از تاریخ 97/03/31 به مدت شـش جلسـه  ( روزهای پنجشنبه و جمعه )  بـصورت یک هفته در میان ، با حـضور جمعــی از دندانپزشکان در مرکز جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد. در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث تشخیص و […]