بایگانی "می, 2018"

پایان اولین دوره لیزر دیود

پایان اولین دوره لیزر دیود

پایان اولین دوره لیزر دیود     اولیـن دوره آموزشی لیزر دیود ویـژه دندانپزشکان که از تاریخ 97/02/06 شروع گردیده بود، روز جمعه مورخ 97/03/04 با حضور جمعی از دندانپزشکان در مرکز شماره 1 جهاد علوم پزشکی تهران به پایان رسید.     در ایـن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث فیزیک نور، اصول کلینیکی […]