بایگانی "سپتامبر, 2017"

برگزاری اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال

برگزاری اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال

اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران :    برگزاری اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال اولین دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال در روز پنجشنبه دوم شهریور ماه در مرکز آموزشهای تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی آغاز شد. در دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال که به صورت تیئوری، […]