بایگانی "آگوست, 2017"

شروع دوره دندانپزشکی اطفال

شروع دوره دندانپزشکی اطفال

برگزاری اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال اولین دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال در روز پنجشنبه دوم شهریور ماه در مرکز آموزشهای تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی آغاز شد. در دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال که به صورت تیئوری، عملی و کارگاهی برگزار می گردد. آخرین روش ها و علوم نوین دندانپزشکی اطفال آموزش داده می شود. […]