هفتمیــن دوره ارتودنسی مقدماتی

هفتمیــن دوره ارتودنسی مقدماتی :

هفتمین دوره آموزشی ارتودنسی مقدماتی در تاریخ 04/21/ 1397 به مدت شــش ماه (یک جلسـه در ماه) در مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران با حضـور جمعـی از دندانپزشکان آغاز می­گردد.

در ایــن دوره آموزشی شرکت کنندگان با مباحث  ارزیابی رکوردهای تشخیصی، آناليز سفالومتری، انتخاب سيستم براکتی،تشخيص در ارتونسی و . . . آشنا می­شوند.

 

.