دوره آموزش جامع چند تخصصی

دوره آموزش جامع چند تخصصی : 

نام دوره : جامع چند تخصصی (اندوروتاری، پروتز ثابت ( زیبایی ) )
هدف دوره: آموزش اصول بنیادی و پایه و همچنین شیوه های نوین دندانپزشکی اندودانتیکس و پروتز ثابت ( زیبایی )
مدت: 100 ساعت ، 10 جلسه روزهای پنجشنبه و جمعه یک هفته در میان

ساعت برگزاری: 16_9
پیش نیاز: دکتری دندانپزشکی
توضیحات : آموزش به صورت تئوری ، کارگاهی صورت می گیرد
مباحث عملی به صورت عملی توسط استاد و در درجه بعد توسط فراگیران صورت میگیرد

سرفصل های بخش اندوروتاری :
تشخیص و طرح درمان های اندودانتیکس :
نکات کلینیکی در تشخیص صحیح – طرح درمان مناسب و نحوه ارجاع
نکات کلینکی و کاربردی در تفسیر رادیو گرافی و کلینیکی کیسهای درمانی
روش ها و تکنیک های بی حسی موثر

نکات تهیه حفره دسترسی :
اصول نوین در تهیه حفره دسترسی و استفاده از فرز های نان کاتینگ و میولر در جهت  اکسس ایده آل
بررسی عملی مایکروسکپی دندانهای اکسس خورده فراگیران

نکات آماده سازی کانالها در ریشه دندان :
تکنیک آماده سازی پاسیو استپ بک و تکنیک هیبرید به همراه دمونستریشن عملی
تکنیکهای کاربردی در  آماده سازی کانالهای کرودار و کلسیفیه
کارگاه عملی سیستم پاسیو استپ بک و هیبرید بر روی بلوکهای آکریلی کرودار و دندان

بررسی جامع سیستمهای روتاری و رسیپروکال :
بررسی جامع سیستمهای روتاری و رسیپروکال
موتورهای هوشمند و آپشنها
نکات عملی درکاربرد موفقیت آمیز سیستمهای روتاری
دمونستریشن عملی روتاری و آماده سازی بلوکهای آکریلی با سیستم روتاری و سیستم هیبرید
کارگاه عملی روتاری و فایل روتاری بر روی بلوک آکریلی و دندان
نمایش همزمان مراحل مختلف با چهار دوربین ماکروسکوپی
کار عملی شرکت کنندگان با روتاری و فایل ها بر روی دندان و بلوک های آکریلی

بررسی جامع سیستمهای اپکس فایندر :
آپکس فایندرها و نکات کلینیکی در رفع خطاهای آن
کار عملی با آپکس فایندر

حوادث حین درمان :
خطاهای حین درمان
نکات کاربردی و کلینیکی در رفع خطاهای حین درمان(لج ،پرفوریشن،شکستگی اینسترومنت،کانال کلسیفیه، شکستگی ورتیکالی و……

آبچوریشن :
نکات کاربردی در آبچوریشن ایده آل و تکنیک لترال
بررسی جامع سیستم های روتین و نوین آبچوریشن

MTA :
کاربردهای کلینیکی MTA و Cem cement ، پرفوریشن
MTA وایتال پالپ تراپی و درمان دندان های با اپکس باز و کاربرد

درمان های مجدد:
درمان مجدد و نکات عملی در کسب درمان ایده آل

سرفصل های بخش پروتز زیبایی :
تشخیص و طرح درمان های پروتز ثابت
نکات کلینیکی در تشخیص صحیح – طرح درمان مناسب و نحوه ارجاع
طرح لبخند
درمان های پست
نکات مرتبط با تراش دندان :
اصول تراش
ختم تراش
اندیکاسیون خطوط ختم تراش
کارگاه عملی تراش
لمینیت
قالبگیری :
مواد قالبگیری
تکنیک های انجام قالبگیری
کارگاه عملی قالبگیری
پرسلن ها در پروتز ثابت :
فرم دادن پرسلن قدامی
حوادث پرسلن، ترک ها شکستگی ها و راه های جلوگیری و تصحیح آن
سرامیک :
انواع تمام سرامیک ها
زیرکونیا
Ips Empress
تحویل نکات کلینیکی
سمان :
انواع سمان
استفاده سمان در درمانهای مختلف به صورت مشروح تدریس می گردد
سمان کردن pfm
سمان کردن لمینیت
سمان کردن تمام سرامیک
ساختار دوره آموزشی :
این دوره تكمیلی شامل 100 ساعت آموزش نظری و عملی در 10 جلسه و شركت كنندگان آن می بایست دارای مدرك دكترای عمومی دندانپزشكی باشند.  با گذراندن دوره فوق دندانپزشکان با روش ها و تکنیک های جدید رایج در این رشته آشنا می شوند در پایان دوره گواهینامه جهاددانشگاهی واحد علوم پزشكی تهران اعطا می گردد.

مدارک ثبت نام : کپی شناسنامه وکارت ملی وکارت نظام پزشکی- واریز مبلغ 10/000/000 ریال جهت واریز اول و تایید ثبت نام به شماره کارت 6104337830585277  بانک ملت به نام جهاد علوم پزشکی تهران.
برای تایید ثبت نام مدارک فوق را به شماره 09358878887 تلگرام نمائید ،پس از بررسی و تایید در تلگرام اطلاعات بعدی به شما اعلام میگردد

آدر س و شماره تماس مرکز ثبت نام :
ستارخان – ابتدای خ حبیب الهی – خ فلاحت پور ( دهم )– کوچه شیخ مرادی – پلاک 1
مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت دندانپزشکی ( 66505542-021

در صورت نداشتن تلگرام به شماره مذکور پیام دهید یا با شماره 66505542 تماس حاصل فرمایید