دوره آموزش ایمپلنت پیشرفته

دوره آموزش ایمپلنت پیشرفته

دوره آموزش ایمپلنت پیشرفته : 

هدف دوره: آموزش دندانپزشکان عمومی و بعضا متخصص در زمینه جراحی و پروتز و اصول علمی پیرامون علم و هنر ایمپلنت
مدت دوره: 80 ساعت
پیش نیاز: دکتری دندانپزشکی

مقدمه

با توجه به گسترش علوم دندانپزشکی و ورود روش های جدید درمانی و تکنولوژی های نوین به دانش دندانپزشکی و
از طرفی ثابت ماندن طول مدت دوره دندانپزشکی عمومی طی سالیان متمادی، جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران جهت ارتقاء سطح کیفی درمانهای متداول و ارتقاء سطح دانش علوم کاربردی دندانپزشکان، بعنوان اولین مرکز آموزشی آکادمیک در سال 84 اقدام به طراحی و تدوین دوره های تخصصی کوتاه مدت و میان مدت دندانپزشکی نموده است. جهاددانشگاهی در طول این زمان تمام تلاش خود را جهت پر نمودن خلاء آموزشی بین مقطع دندانپزشکی عمومی و رشته های مختلف تخصصی نموده و با ورود بسیار مؤثر در عرصه دوره¬های آموزشی کاربردی دندانپزشکی تاکنون بیش از 5000 نفر از دندانپزشکان محترم را آموزش داده است.

ساختار دوره آموزشی:

این دوره شامل 80 ساعت (10 جلسه) در 2/5 ماه  آموزش نظری و كار عملی بر روی مدل و بیمار می باشد .
با گذراندن این دوره دندانپزشکان قادر خواهند بود روش های پیشرفته جراحی ایمپلنت را که مربوط به بیماران پیچیده است، بیاموزند
واحد علوم پزشکی تهران با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعطا می گردد.

*حمایت و مشاوره دندان پزشکان در درمان بیماران پس از پایان دوره.
*ارایه گواهینامه پایان دوره.

 

مباحث آموزشی :

 

عملی تئوری
کارگاه و جراحی بیمار *معرفی مواد و محصولاتBone Graft , Bio Material
Socket preservation , GBR , GTR
دارو درمانی در موارد گرفت و ایمپلنت
کارگاه و جراحی بیمار Immediate Implantation*
( تک ریشه ، چند ریشه ، اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون )
Esthetic Implant Dentistry ( pink – white)
کارگاه و جراحی بیمار (Sinus Graft and Lift ( closed and open
کارگاه و جراحی بیمار Implant Surgery in Narrow and Atrophic Ridges*

1-Bone Block 2-Bone Expand 3-Bone Splitting

کارگاه و جراحی بیمار All – on – 4*
( جراحی و پروتز )
Surgical and Radiographic Plan and Computer Guide*
Immediate load*&Temporizationاز دیدگاه جراحی و فرم دادن نسج نرم
Soft tissue Managementو گرفت های بافت نرم
Mini implant , Short implant , Accessory kits*
و در آوردن ایمپلنت هایFailشده
جراحی بیمار Ailing and Failure Management*
Soft tissue&Hard tissue
و مسائل ثانوی
*مسائل و مشکلات قانونی در ارتباط با ایمپلنت و جراحی آن
Nerve repositioning&Osseo distraction