تقویم آموزشی دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریلینک ثبت نام
ایمپلنت های دندانی مقدماتی(عادی)1411401/2/221401/7/15پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی مقدماتی (فشرده)شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پرسلن لمینیت ونیر 171401/2/11401/2/3پنجشنبه و جمعه و شنبه9:00 - 16:0030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 231401/3/51401/4/17پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 131401/4/81401/4/10چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 191401/2/201401/2/23سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 6پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت دندانی پیشرفته 2چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
کامپوزیت ونیر 111401/2/71401/2/9چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اورژانس های دندانپزشکیپنجشنبه و جمعه9:00-16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان