اولیــن دوره ی اورژانـس پزشکی در دندانپزشکی

اورژانس در مطب دندانپزشکان گرچـه جزء رویدادهای شایـع نیست ولی در صورت رخ دادن، جـزء ناگوارترین حوادثی است که ممکن است در مطب روی دهد و بیمار و دندانپزشک را در موقعیت مخاطـره آمیز قرار دهـد.

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به منظور ارتقاء دانش و مهارت دندانپزشکان در حـوزه فوریت­های پزشکی اقدام به برگزاری دوره تخصصی اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی نموده است، این دوره به مدت 2 روز در تاریخ های 17 و 18 بهمـن ماه سـال جاری یه صورت تئوری و عملی برگزار می شود.

در ایـن کارگاه آموزشی دندانپزشکان با مباحثی از جمـله: اورژانس­های تنفسی، اورژانس­های قلبی ، اورژانس­های مغـز و اعصاب ، اورژانس­های بیهوشی و بی حسی، احیاء قلبی و … بصورت تئوری و عملی آشنا میشوند.

به همین منظور از گروه دندانپزشکانی که تمایل به شرکت در این دوره ­های آموزشی را دارند دعوت می­شود که برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ­ی زیر تماس حاصل نمایند.

66505542