«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»ترمیمی و زیبایی:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دوره جامع دندانپزشکی زیبایی 56 ( عادی) 98/11/17 99/02/05 پنجشنبه و جمعه یک هفته در میان 9-16 10 جلسه مرکز آموزش تخصصی دندانپزشکی جهاد علوم پزشکی تهران- ستارخان در حال برگزاری
دوره جامع دندانپزشکی زیبایی 56 (فشرده) 99/02/02 99/02/19 سه شنبه- چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه یک هفته در میان 9-16 8جلسه مرکز آموزش تخصصی دندانپزشکی جهاد علوم پزشکی تهران- ستارخان در حال ثبت نام
 
 
آدرس مراکز:
مرکز آموزش های تخصصی دندانپزشکی:  ستارخان – ابتدای خ حبیب الله – خ فلاحت پور ( دهم )– کوچه شیخ مرادی – پلاک 1