رد کردن لینک ها

کارگاه های پرستاری

مقدمه

موضوع بهداشت و سلامت همواره از اولویت های هر جامعه ای محسوب می شود و نقش اساسی در سیاست گذاری های کلان هر کشور دارد. بنابراین کشف نیازهای بهداشتی جامعه و تلاش در جهت رفع نیازها همیشه دغدغه نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع سلامت می باشد. بی شک بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درنظام سلامت و فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب با حوزه فعالیت این افراد نفش موثری در دستیابی اهداف بهداشتی جامعه دارد.جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از پایگاه های علمی کشور در راستای رسالت آموزشی خود در حوزه سلامت همواره تلاش نموده است تا متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه، دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی را طراحی و ارائه نماید تا علاوه بر انتقال دانش روز پزشکی، در زمینه توانمندسازی نیروهای متخصص که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هستند نیز تاثیرگذارباشد. با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به استناد مجوز شماره 225/93/3813 مورخ 93/3/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی جهت توانمندسازی پرسنل محترم پرستاری اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون نموده است.دقت در اجرای کیفی دوره بر اساس آخرین استانداردهای پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر از ویژگی های مهم دوره های آموزشی این معاونت محسوب می شود.

کارگاه پرستاری

ردیف نام دوره طول دوره هزینه دوره روز کلاس تاریخ ساعت
1 CPRپیشرفته 4 ساعت 40 هزار تومان سه شنبه 95/2/7 14:30 الی 18:30
2 ریتم خوانی 12 ساعت 120 هزار تومان دوشنبه 95/2/6 14:30 الی 18:30
3 محاسبات دارویی 4 ساعت 40 هزار تومان جمعه 95/2/10 8 الی 12
4 CPR پایه(بزرگسال،اطفال،نوزاد) 4 ساعت 40 هزار تومان جمعه 95/2/17 8 الی 12
5 CPR پیشرفته بزرگسال 4 ساعت 40 هزار تومان یکشنبه 95/2/26 14:30 الی 18:30
6 تحلیل گازخونی شریانی 4 ساعت 40 هزار تومان پنجشنبه 95/2/9 14:30 الی 18:30
7 کنترل عفونت 4 ساعت 40 هزار تومان جمعه 95/2/24 8 الی 12
8 IVدرمانی 4 ساعت 40 هزار تومان جمعه 95/2/31 8 الی 12
9 اکسیژن درمانی 4 ساعت 40 هزار تومان یکشنبه 95/2/5 14:30 الی 18:30
10 معاینات فیزیکی 16 ساعت 160 هزار تومان شنبه و دوشنبه 95/2/11 لغایت 95/2/20 14:30 الی 18:30
11 آموزش به بیمار 16 ساعت 160 هزار تومان یکشنبه و سه شنبه 95/2/12 لغایت 95/2/21 14:30 الی 18:30
12 ایمنی بیماران 4 ساعت 40 هزار تومان یکشنبه 95/3/9 14:30 الی 18:30
13 بایش همودینامیک بیماران در ICU 4 ساعت 40 هزار تومان سه شنبه 95/3/4 14:30 الی 18:30
14 بایش همودینامیک بیماران در NICU 4 ساعت 40 هزار تومان سه شنبه 95/3/11 14:30 الی 18:30
15 TPN-PN 4 ساعت 40 هزار تومان دوشنبه 95/3/3 14:30 الی 18:30
16 آزمایشات بالینی 4 ساعت 40 هزار تومان شنبه 95/3/8 14:30 الی 18:30
17 اداره و کنترل درد 4 ساعت 40 هزار تومان چهارشنبه 95/3/5 14:30 الی 18:30
18 شیمی درمانی 8 ساعت 80 هزار تومان پنجشنبه و جمعه 95/3/20 لغایت 95/3/21 14:30 الی 18:30
19 فرآیند پرستاری 4 ساعت 40 هزار تومان پنجشنبه 95/3/27 14:30 الی 18:30
20 تجویز خون 4 ساعت 40 هزار تومان یکشنبه 95/3/9 14:30 الی 18:30
21 کار با تجهیزات پزشکی 4 ساعت 40 هزار تومان جمعه 95/3/28 8 الی 12
22 پیشگیری و درمان زخم های فشاری 4 ساعت 40 هزار تومان شنبه 95/3/29 14:30 الی 18:30
23 مراقبت از راه هوایی مصنوعی 4 ساعت 40 هزار تومان جمعه 95/3/7 8 الی 12
بازگشت به بالای صفحه