رد کردن لینک ها

عمومی

عمومی

کارگاه و همایشهای سلامت روان  دوره های عمومی

نام دوره مدت دوره نام مدرس هزینه(ریال) شرایط
برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP)مقدماتی(شناخت سیستم عصبی,کارکرد ذهن،

ارتباط موثر،هدف سازی و تکنیکهای درمان)

60ساعت
(30جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس و متخصص شناخت رفتار)
6.000.000 ویژه عموم بویژه متخصصیندرمان.مدیران.وکلا.بازاریابان
مهارت ارتباطی همسران
20ساعت
(5روز)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
2.000.000 مناسب کلیه افرادهزینه ثبت نام برای زوجین است
راهکارهای انتخاب همسر
4ساعت
(1روز)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
500.000 مناسب کلیه افراد
انیاگرام (شخصیت شناسی مقدماتی)
8ساعت
(2جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس و متخصص شناخت رفتار)
1.500.000 مناسب کلیه افراد
مدیریت کسب و کار
8ساعت
(2جلسه)
دکتر ساعتچی
(چهره برتر مدیریت کار)
1.500.000 ویژه عموم بویژه متخصصینتجارت-مدیران-وکلا-بازاریابان
بازگشت به بالای صفحه