رد کردن لینک ها

دوره های تخصصی پرستاری

مقدمه:

موضوع بهداشت و سلامت همواره از اولویت های هر جامعه ای محسوب می شود و نقش اساسی در سیاست گذاری های کلان هر کشور دارد. بنابراین کشف نیازهای بهداشتی جامعه و تلاش در جهت رفع نیازها همیشه دغدغه نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع سلامت می باشد. بی شک بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درنظام سلامت و فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب با حوزه فعالیت این افراد نفش موثری در دستیابی اهداف بهداشتی جامعه دارد.جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از پایگاه های علمی کشور در راستای رسالت آموزشی خود در حوزه سلامت همواره تلاش نموده است تا متناسب با نیازهای بهداشتی جامعه، دوره ها و کارگاه های مختلف آموزشی را طراحی و ارائه نماید تا علاوه بر انتقال دانش روز پزشکی، در زمینه توانمندسازی نیروهای متخصص که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هستند نیز تاثیرگذارباشد. با توجه به جایگاه پرستاران در نظام سلامت و عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های حرفه ای متنوع در مراکز درمانی، کسب دانش و مهارت های تکنیکی مرتبط با حوزه فعالیت این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به استناد مجوز شماره 225/93/3813 مورخ 93/3/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی جهت توانمندسازی پرسنل محترم پرستاری اقدام به برگزاری دوره های مهارتی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون نموده است.دقت در اجرای کیفی دوره بر اساس آخرین استانداردهای پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر از ویژگی های مهم دوره های آموزشی این معاونت محسوب می شود.

دوره های تخصصی پرستاری

ردیف نام دوره طول دوره هزینه دوره روز کلاس ساعت کلاس
1 NICU 40 ساعت 450 هزار تومان پنجشنبه و جمعه 8-12
2 همودیالیز 40 ساعت 400 هزار تومان پنجشنبه و جمعه 8-12
3 ICU OH 88 ساعت 760 هزار تومان شنبه و دوشنبه 14:30-18:30
4 مدیریت پرستاری 40 ساعت 400 هزار تومان دوشنبه و چهارشنبه 14:30-18:30
5 ICU 60 ساعت 520 هزار تومان یکشنبه – سه شنبه 14:30-18:30
6 CCU 60 ساعت 520 هزار تومان شنبه و دوشنبه 14:30-18:30
بازگشت به بالای صفحه