رد کردن لینک ها

تخصصی

تخصصی

کارگاه و همایشهای سلامت روان دوره های تخصصی

نام دوره مدت دوره نام مدرس هزینه(ریال) شرایط متقاضیان
کارگاه مقدماتی درمان روانشناختی مبتنی بر پذیرش وتعهد 16ساعت
(2جلسه)
دکتر عبداله امیدی
(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
3.200.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
آزمونهای روانشناختی
16ساعت
(2جلسه)
دکتر عبداله امیدی-دکتر پیر خائفی 3.200.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
مبانی خلاقیت درمانی
8ساعت
(1جلسه)
دکتر علیرضا پیر خائفی
(عصب روانشناس، هیئت علمی دانشگاه آزاد)
1.500.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
داروشناسی (فارماکولوژی)
8ساعت
(2جلسه)
دکتر عکاشه
(روانپزشک، مدرس دانشگاه)
1.500.000 دانشجویان فوق لیسانس
روانشناسی و روانپزشکی به بالا
مصاحبه تشخیص بالینی
12ساعت
(2جلسه)
دکتر عکاشه-دکتر قاسمی
(روانپزشک، مدرس دانشگاه)
250.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
طبقه بندی اختلالت روانی(DSM)
8ساعت
(2جلسه)
دکتر عکاشه-دکتر قاسمی
(روانپزشک، مدرس دانشگاه)
1.500.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
انیاگرام (شخصیت شناسی)-مقدماتی 8ساعت
(2جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس، متخصص شناخت رفتار)
1.500.000 ویژه عموم،متخصصین(درمان،
مدیران،وکلا و بازاریابان)
روان درمانی پویشی (روانکاوی) Istdp
20ساعت
(5جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
10.000.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و روانپزشکی به بالا
درمان شناختی رفتاری (CBT)
صدساعت
(20جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
11.000.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
رفتار درمانی دیالکتیک(DBT)
16ساعت
(2جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
3.200.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
زوج درمانی مبتنی بر رویکردهای نوین روانشناسی
16ساعت
(2جلسه)
دکتر امیدی-دکتر فاطمی 3.200.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
آشنایی با تکنیکهای حضور ذهن(mindfulness)
16ساعت
(2جلسه)
دکتر امیدی-دکتر فاطمی 3.200.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP) مقدماتی
شناخت سیستم عصبی وکارکرد ذهن،ارتباط موثر،هدف سازی
60ساعت
(30جلسه)
سهیل جعفر صالحی
(روانشناس، متخصص شناخت رفتار)
6.000.000 ویژه عموم،متخصصین(درمان،
مدیران،وکلا و بازاریابان)
هیپنوتیزم کلامی(اریکسونی)
30ساعت
(15جلسه)
دکتر امیرهوشنگ باقری-سهیل جعفرصالحی 6.000.000 فارغ التحصیلnlpودانشجویان مقطع ارشد
روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی به بالا
تکنیکهای مدیریت اضطراب،افسردگی،وسواس
16ساعت
(2جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
3.200.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
زوج درمانی سیستمی/تحلیلی
24ساعت
(3جلسه)
دکتر فاطمی
(مدرس و فوق دکترا دانشگاه هاروارد)
5.000.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
مبانی نظریه انتخاب (ویلیام گلاسر)
16ساعت
(2جلسه)
دکتر علی صاحبی
(روانشناس، نماینده رسمی گلاسر در ایران)
6.000.000 دانشجویان فوق لیسانس روانشناسی
و مشاوره و روانپزشکی به بالا
بازگشت به بالای صفحه